Mammografia Bielsko-Biała

W tym miejscu mądrym pomysłem jest dostrzec , że jest pewnej jakości ekspozycję na promieniowanie podczas mammografii Mammografia Bielsko W czasie mammografii jesteś wystawiony na niedużą sumę promieniowania Badania mammograficzne Bielsko Choć ekspozycja na promieniowanie może czasem zwiększać ryzyko raka piersi, wzrost tego ryzyka jest naprawdę niewielki , a profilaktyka w takim ujęciu jest dużo bardziej ważniejsza Mammografia Bielsko-Biała Badania mogą wykazać , że korzyści z mammografii przewyższają niewielkie ryzyko wynikające z narażenia na promieniowanie, a już na pewno w relacji do osób w wieku 50 lat i więcej. W ostatnim czasie różnorodne organizacje parające się opieką zdrowotną dostosowały swoje rekomendacje dotyczące badań przesiewowych względem raka piersi. Doprowadziło to do pytań co do tego, czy kobiety po 40. roku życia muszą poddawać się cyklicznej mammografii i czy kobiety muszą własnoręcznie monitorować własne piersi. Chociaż wytyczne mogą się różnić , wszyscy lekarze są zgodni , że mammografia jako profilaktyka może uratować życie. Ryzyko niepoddania się badaniu przesiewowemu jest większe niż uzyskania nieodpowiednio diagnozującego wyniku. Fałszywy wynik pozytywny powoduje chwilowy niepokój , ale brak diagnozy raka piersi jest naprawdę gorsza. Wytyczne tyczące badań przesiewowych w kierunku raka piersi mogą się różnić co zależy od wieku, historii rodziny i innych aspektów ryzyka, jak na przykład powiązania genetyczne z rakiem. Dużo ekspertów już od dawna zaleca realizowanie każdego roku mammografii pacjentkom po 40. roku życia, ponieważ pozwala to uratować najwięcej życia pacjentek chorych na raka piersi i zwiększyć długość życia leczonych pacjentek. Mimo że ryzyko zachorowania na raka piersi z wiekiem zwiększa się u kobiet, u 20 procent naszych pacjentek z komórkami nowotworowymi piersi diagnozuje się osoby przed 50. rokiem życia. Rak piersi zdiagnozowany wcześnie przy pomocy mammografii przesiewowej cechuje się wyższym współczynnikiem przeżycia. Nie można mówić o ustalonej górnej granicy wieku, gdzie zdrowe kobiety będą się poddawać się mammografii przesiewowej. Według ekspertów testy tego rodzaju powinno się wykonywać tak długo, jak kobieta jest w dobrym zdrowiu i oczekuje się , że przeżyje 10 lat lub dłużej – w tym czasie profilaktyka naprawdę nie jest pozbawiona sensu, a mammografia jest rzeczywiście polecana. Możliwie jak najwcześniejsze znalezienie komórek rakowych w piersi i użycie nowoczesnego leczenia raka to dwie ważne strategie zapobiegania zgonów w zakresie raka piersi. Rak piersi

Opracowano przez: Joanna